Ventilisane fasade

Paneli čija Izrada se izvodi po meri sa idealno ravnom površinom, velikim izborom boja , svojim estetskim karakteristikama, lakom montažom, funkcinalnošću I postojanošću su čest izbor arhitekata kada se rade ventilisane fasade ili kada žele da naglase jedan deo objekta. Fasade ne zahtevaju posebno održavanje i izuzetno su otporne na atmosferske uticaje. Ova vrsta fasada je vodootporna dobro absorbuje vibracije, otporna je na udarce i različite vrste industrijskog zagađenja.

ALUKOBOND

FUNDERMAX

HPL

ROCK PANEL

Alukobond

Alukobond paneli su odlični termoizolatori, lagane i čvrste strukture sa jezgrom od polietilena niske gustine ili mineralnog jezgra, ukoliko se koristi u izgradnji objekata posebne namene (klasa gorivosti A2). Predstavlja kvalitetno i dugoročno rešenje koji se lako prilagođava vašim željama i potrebama. Lako se obrađuje i kroji a kombonovanjem boja i nijansi Vaša fasada dobiće moderan Izgled prilagođen svim vremenskim uslovima.

FunderMax

FunderMax fasadne ploče proizvode se pod visokim pritiskom i na visokim temperaturama. Spoljni sloj duplo ojačan akrilnim PUR smolama pruža zaštitu od vremenskih uticaja. Otporan na vodu, rastvarače i hemikalije za čišćenje, neotrovan, ne zagađuje okolinu, ne bledi, ne oksidiše, može se reciklirati. Otporan na grafitne boje koji se mogu oprati izuzetno jakim deterdžentima a da to ne utiče na boju i nijansu panela. Dvostruki dekor ovog panela omogućava neograničene kreativne mogućnosti dizajnerima da postignu estetski privlačne rezultate. Upotrebljava se i za ograde terasa, stolove za restorane, klupe za parkove i sl.

Rock panel

Rock panel ploče su proizvodene komprinovanim prirodnim bazaltom (lako dostupna vulkanska stena) povezanim organskim vezivom. Rock panel fasade su održive i ekološki prihvatljive. Panel je premazan završno sa premazom od 4 sloja na vodenoj bazi koji zaptiva Izgled I boju kako bi se obezbedio trajni izgled. Visok nivo otpornosti na udarce, jednostavna instalacija, vodonepropustan, vatrootporan (klasa otpornosti A2 S1 d0). Smanjena težina u odnosu na Hpl panele.

Naši radovi

  • Sve
  • Alukobond
  • Fundermax
  • Rock Panel

Alukobond fasada

Primer 1

Alukobond fasada

Primer 2

Fundermax fasada

Primer 1

Alukobond fasada

Primer 3

Fundermax fasada

Primer 3

Fundermax fasada

Primer 2

Rock Panel

Primer 1

Rock Panel

Primer 2

Rock Panel

Primer 3